Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (NLCLC) được xác định là nhu cầu cấp bách vì NLCLC là yếu tố then chốt quyết định sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tiềm năng về nguồn nhân lực của TP tuy lớn nhưng vấn đề khai thác, phát huy tiềm năng này hiện còn nhiều bất cập dẫn đến việc phát triển nguồn NLCLC hạn chế cả về quy mô lẫn chất lượng.

Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu trong hầu hết các lĩnh vực

Ảnh Thiên Bình

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, nguồn nhân lực của thành phố hiện có trên 4,9 triệu người, chiếm 66,21% dân số. Tại hội thảo "Phát triển nguồn NLCLC nhu cầu cấp bách” do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức vừa qua, tiến sĩ Đinh Sơn Hùng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM nhận xét, trong những năm qua dù có rất nhiều nỗ lực để phát triển nhưng NLCLC vẫn thiếu trong hầu hết các lĩnh vực. "Điều lo ngại không phải về số lượng mà lo ngại về chất lượng, chất lượng quá kém thì đó là tai họa của đào tạo, tai họa của sự phát triển. Để phát triển nguồn NLCLC nếu chỉ chú ý đến việc đào tạo thì khó đáp ứng được yêu cầu. Vai trò của đào tạo là rất lớn, là biện pháp căn cơ và lâu dài nhưng cũng cần phát triển cơ chế để thu hút người tài các nước về làm việc, thu hút Việt kiều... Nguyên nhân hạn chế việc phát triển nguồn NLCLC theo ông Trần Thế Tuyển - Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng là do công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng và các chế độ, chính sách vẫn còn bất cập, nhận thức của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế, quá trình triển khai thực hiện chưa khoa học, thiếu sự công tâm. Có nơi thực hiện cho có hoặc làm ít báo cáo nhiều. Đặc biệt tình trạng đào tạo xong nhưng chậm bố trí hoặc không bố trí công việc thích hợp còn khá phổ biến. Đi vào chi tiết, ông Nguyễn Văn Xê - PGĐ Sở Lao động, Thương & Xã hội TP.HCM cho rằng, bất cập hiện nay trong lĩnh vực đào tạo là chưa gắn với yêu cầu của thị trường lao động, chương trình đào tạo thiếu những kiến thức ứng dụng vào thực tế của sinh viên, học viên, nên khi tham gia vào thị trường lao động thì các tân sinh viên, học viên thường không sử dụng những kiến thức được học vào công việc. Mặt khác lại thiếu thông tin về cung cầu lao động, do vậy cung và cầu lao động trên thị trường vẫn chưa gặp nhau, dẫn đến trường hợp doanh nghiệp thì kêu thiếu lao động, còn người lao động thì tìm không ra việc.

Nguồn NLCLC được xem là lực lượng lao động có khả năng thích ứng trong thời gian nhanh nhất với môi trường lao động và với tiến bộ khoa học công nghệ mới, có tác phong kỷ luật, đạo đức trong công việc và có khả năng tư duy đột phá. Chất lượng nguồn nhân lực không chỉ có vai trò quyết định đối với phát triển kinh tế, mà chất lượng nguồn nhân lực càng cao thì sẽ dẫn đến ý thức xã hội càng phát triển, mối quan hệ giữa người với người tốt hơn và thúc đẩy sự phát triển nhanh của xã hội. Chính vì vậy cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng đã chỉ rõ: con người là nguồn lực quan trọng nhất, là nguồn lực của mọi nguồn lực, quyết định sự hưng thịnh của đất nước. Do đó việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn là quốc sách của Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Tại TP.HCM, Chương trình nâng cao nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 được xác định là 1 trong 6 chương trình đột phá. Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBNDTP cho biết, mục tiêu phải xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho thành phố, tập trung phát triển nguồn nhân lực cho 9 ngành dịch vụ và 4 ngành công nghiệp trọng yếu. Đồng thời xác định việc phát triển nguồn NLCLC không chỉ riêng cho nhu cầu của thành phố mà còn đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các tỉnh, thành khác.

Để thành phố thực hiện được mục tiêu này, nhiều giải pháp đã được góp ý tại hội thảo. Nổi bật là sự cần thiết phải thực hiện nhiều chính sách, bao gồm đổi mới chương trình đào tạo, quy hoạch lại mạng lưới đào tạo, đẩy mạnh hoạt động thông tin thị trường lao động,... Tiến sĩ Đinh Sơn Hùng nhấn mạnh, thành phố cần giải quyết đồng bộ 3 vấn đề: một là, cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu; hai là, cơ chế chính sách thu hút người tài từ khắp nơi; ba là, cơ chế chính sách để tạo điều kiện môi trường làm việc cho họ một cách tốt nhất.

BẢO HẠNH

Gửi cho bạn bè

Bản in