ND - Mới được thành lập và đi vào hoạt động chưa đầy một năm, nhưng các làng nghề truyền thống (chủ yếu là dệt thổ cẩm) của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Cư Mgar (Đác Lắc) đã có những bước khởi đầu đáng ghi nhận.