Tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng ngày 10-11 cho biết Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Đà Nẵng được điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng việc điều chỉnh là cần thiết, do đề án điều chỉnh quy hoạch chung TP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013 đã nảy sinh những vấn đề mới, có tác động lớn đến sự phát triển đô thị.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị định hướng phát triển kinh tế-xã hội cần điều chỉnh theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Các khu công nghiệp tại Đà Nẵng đã cơ bản lấp đầy nên cần hình thành thêm các khu công nghiệp mới, cảng Tiên Sa đã quá tải, việc di dời ga đường sắt hiện hữu ra khỏi trung tâm là cấp bách… Ngoài ra, Đà Nẵng là đô thị có diện tích hạn chế nên việc phát triển hệ thống không gian ngầm là tất yếu.