"Bài toán khó sẽ phải có lời giải", Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã khẳng định như vậy tại cuộc hội thảo "Công tác hỗ trợ, tập hợp thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh" do Thành Đoàn - Hội LHTN TP Hà Nội tổ chức ngày 9.10.