Chiều 29-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy tại huyện Sóc Sơn và dự lễ ra mắt Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Sóc Sơn.

Phat trien chuoi san xuat de nang cao nang suat, hieu qua kinh te - Anh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tham quan mô hình trồng bưởi Diễn tại xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn).

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, bằng nỗ lực, cố gắng, nông nghiệp của huyện Sóc Sơn đã có bước chuyển đáng kể. Huyện đã hình thành các vùng nông nghiệp hàng hóa như sản xuất rau hữu cơ, chè nhài, bưởi Diễn, thịt lợn chất lượng cao…; trong xây dựng nông thôn mới, ngoài 15/25 xã về đích, hai nhiệm vụ trọng tâm là dồn điền đổi thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp được huyện triển khai thực hiện quyết liệt và đạt kết quả cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý: Dù huyện Sóc Sơn đã có nhiều cố gắng, song sản xuất nông nghiệp quy mô còn nhỏ, manh mún; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có phần chững lại; đời sống người dân ở một số xã còn khó khăn... Vì vậy, thời gian tới, huyện Sóc Sơn tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2, đồng thời rà soát lại các tiêu chí để năm 2017 sẵn sàng bắt tay vào triển khai xây dựng NTM.

Huyện Sóc Sơn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình 02 của Thành ủy sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tạo điều kiện cho nhân dân thành lập các tổ hợp tác, vùng sản xuất chuyên canh ứng dụng công nghệ cao... Huyện cần tận dụng lợi thế phát triển du lịch và các chuỗi sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế.

Hiện nay, Sóc Sơn còn 10 xã chưa hoàn thành xây dựng NTM, huyện cần đẩy mạnh xã hội hóa để có thêm nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn hợp lý; củng cố đổi mới các HTX, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách cho người dân sản xuất; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ các cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội... Huyện Sóc Sơn nỗ lực phấn đấu để đến năm 2020 đạt chuẩn huyện NTM.

Nguyễn Mai