(VOV) - Trong cuộc hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 7-9/10, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận để làm sáng tỏ giá trị, truyền thống tốt đẹp được kết tinh trong lịch sử phát triển 1000 năm qua của thủ đô Hà Nội

Chiều 4/10 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo về Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội với chủ đề “Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình”. Đây dịp để tổng kết những kết quả nghiên cứu từ nhiều năm của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài về thủ đô Hà Nội trên nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Hội thảo sẽ góp phần đánh giá, tôn vinh, phát huy những giá trị văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của thủ đô Hà Nội nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức hội thảo cho biết, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, trao đổi để làm sáng tỏ giá trị, truyền thống tốt đẹp được kết tinh trong lịch sử phát triển 1000 năm qua của thủ đô Hà Nội. Đó là các giá trị truyền thống văn hiến, anh hùng vì hòa bình, đặc biệt phát huy những giá trị truyền thống trong thời đại Hồ Chí Minh. Các công trình nghiên cứu phân tích thuận lợi, nguồn lực, cơ hội phát triển của thủ đô Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, thách thức mà Hà Nội cần vượt qua trong lộ trình phát triển. Qua hội thảo này, các nhà lãnh đạo sẽ thu nhận được những thông tin, giải pháp quý báu trong việc thực hiện xây dựng chiến lược, chính sách quản lý và phát triển bền vững thủ đô Hà Nội. Hội thảo thu hút các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và 50 học giả của 10 quốc gia ngoài nước./. Sơn Lâm