Ôi báo chí,ko còn gì để bàn.....

chẳng tiêu hóa được cái ông LMS....nhất là âm nhạc ...nghe thấy hãi.... Ôi báo chí,ko còn gì để bàn.....