(Chinhphu.vn) - Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ VPCP sẽ phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, ngày 28/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2010 – 2015 được tổ chức long trọng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Hoàng Xuân Cừ và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự. Lãnh đạo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị Tổng kết quá trình công tác Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) nhiệm kỳ 2002 – 2010, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc điểm lại những thành tích của Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan VPCP, trong công tác xây dựng Đảng, trong công tác dân vận, lãnh đạo tổ chức đoàn thể và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đó là việc lãnh đạo toàn cơ quan VPCP hoàn thành một khối lượng lớn chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 2.867 đề án; phối hợp soạn thảo, thẩm tra, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 82 luật, 28 pháp lệnh; tổ chức phục vụ 111 phiên họp Chính phủ, 119 phiên họp Ban Cán sự Đảng Chính phủ và nhiều phiên họp của Thường trực Chính phủ để chỉ đạo, điều hành việc giải quyết các vấn đề quan trọng cảu đất nước. Đó là sự tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giúp Chính phủ kịp thời có các biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời việc triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác như đối ngoại, kinh tế đối ngoại, kế hoạch, tài chính, ngân hàng, thương mại, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, cải cách hành chính, xử lý khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Đó là việc bảo đảm thông suốt, kịp thời thông tin, báo cáo, phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm kỳ của Đảng bộ VPCP vừa qua đánh dấu một cuộc cải cách quan trọng trong thông tin điều hành của Chính phủ đối với các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân với việc hình thành, phát triển Cổng TTĐT Chính phủ. Đây là công cụ quan trọng cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ, kịp thời các sự kiện quan trọng của đất nước, các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính đã thực sự tạo nên dấu ấn nổi bật, đặc biệt là việc chính thức công bố Bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính áp dụng trên 4 cấp chính quyền, với hơn 5.700 thủ tục, trên 9.000 văn bản quy định và hơn 100.000 biểu mẫu thống kê đăng tải trên internet. Về công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ VPCP đã chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức Đại hội cơ sở và Đại hội Đảng bộ VPCP tiến tới Đại hội XI của Đảng thành công. VPCP đã thực hiện đổi mới, tinh giản mạnh mẽ tổ chức, cán bộ, đã giảm từ 31 Vụ, Cục, đơn vị chức năng xuống còn 25; thực hiện nghiệm túc những quy định về bảo mật và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Bên cạnh đó, người đứng đầu Đảng bộ VPCP cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại cần khắc phục trong công tác Đảng bộ nhiệm kỳ qua, từ công tác tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết ở một số Đảng bộ, Chi bộ còn chưa kịp thời. Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, phòng ngừa sai phạm ở mốt số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa chủ động, kịp thời. Thống nhất cao về mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 Bước sang nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2010 – 2015, qua phát biểu của trên 20 báo cáo, hơn 50 ý kiến tham luận, Đại hội Đảng bộ VPCP đạt sự thống nhất cao trong xây dựng phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo các tổ chức Đảng và đảng viên nỗ lực phấn đấu công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở phương hướng mục tiêu tổng quát, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng các cấp, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, Đảng bộ VPCP đã đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể quyết tâm thực hiện. Đó là 100% cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương; 100% cấp ủy trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy và cơ quan, chỉ tiêu cụ thể về danh hiệu đảng viên, danh hiệu tổ chức Đảng, tỷ lệ bồi dưỡng nhận thức về Đảng, về tự kiểm tra, giám sát, học tập các nội dụng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Toàn Đảng bộ thống nhất kiên định và thực hiện thành công những giải pháp nâng cao năng lực cấp ủy, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng cơ quan và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng, của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ VPCP trong nhiệm kỳ mới nhận được sự tán thành cao từ cấp ủy cấp trên. Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Hoàng Xuân Cừ khẳng định 3 ưu điểm nổi bật mà Đảng bộ VPCP với vai trò hạt nhân lãnh đạo VPCP trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Hoàng Xuân Cừ đề nghị, Đảng bộ VPCP cần tập trung hướng vào đổi mới, hoàn thiện tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo con người, nâng cao sức chiến đấu trong công tác lãnh đạo chính quyền thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng, xây dựng những điển hình gương mẫu để tạo sức lan tỏa trong mọi cấp, mọi lĩnh vực. Bài: Nguyên Linh Ảnh: Nhật Bắc