Tại kỳ họp thứ 12 diễn ra vào ngày 24/3 tại Hà Nội, các thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (LLPBVHNT) đã dành nhiều thời gian để thảo luận, góp ý bổ sung Đề án "Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng LLPBVHNT Trung ương".

Thay mặt Hội đồng, PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh - Phó Chủ tịch thường trực đã trình bày báo cáo, điểm lại một số hoạt động của Hội đồng trong quãng thời gian từ kỳ họp thứ 11 (tháng 12/2010) đến nay và thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhất trong năm 2011. Bắt đầu từ tháng 5, thường trực Hội đồng sẽ tổ chức ba lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ chia đều tại 3 miền Bắc, Trung, Nam cho các cán bộ làm công tác văn học, nghệ thuật, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách mảng của các cơ quan báo chí, truyền thông. Ban chủ nhiệm đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước "Văn học, nghệ thuật Việt Nam trong quá trình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội" đã hoàn tất báo cáo tổng quan, kịp để tháng 4 bảo vệ ở cấp cơ sở. Đoàn Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trong kỳ làm việc. Hội đồng cũng nhất trí tiến hành Đề án tặng thưởng, hỗ trợ các bài viết, công trình lý luận phê bình văn học và dự kiến, cuối quý II sẽ bình chọn và trao tặng thưởng cho một số tác phẩm, công trình có nhiều đóng góp, đạt chất lượng khả quan. Nhằm lan tỏa tầm ảnh hưởng, mở rộng quan hệ hợp tác giữa Hội đồng với các đơn vị có chức năng nghiên cứu, đào tạo, lý luận phê bình văn học nghệ thuật cả trong nước và quốc tế, thường trực Hội đồng cùng các thành viên chuyên ngành đã phối hợp làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức để nắm bắt tình hình từ thực tiễn, cũng như tham khảo hoạt động của các đồng nghiệp nước ngoài, trong chuyến khảo sát tại các quốc gia châu Âu như Pháp và Đức… Các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho Đảng trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học nghệ thuật của Hội đồng phải bắt nguồn từ thực tế, khởi đầu từ chính đời sống văn học nghệ thuật đang diễn ra sôi động hàng ngày, là ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình khi thảo luận, trao đổi về Đề án "Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng LLPBVNNT Trung ương". Các Giáo sư, Tiến sỹ, các văn nghệ sỹ, trí thức nổi tiếng là thành viên Hội đồng như GS Hà Minh Đức, GS Trần Đình Sử, NSND Nguyễn Trọng Khôi, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Họa sỹ Vũ Giáng Hương, PGS Trần Luân Kim, GS Mai Quốc Liên, KTS Hoàng Đạo Kính…, đã chung tâm niệm, Hội đồng cần có tiếng nói mạnh mẽ, tích cực hơn để kịp thời biểu dương các tác phẩm, cũng như các hoạt động văn học nghệ thuật lành mạnh, giàu tính nhân bản, phù hợp với truyền thống đạo lý của người Việt Nam và định hướng của Đảng, đồng thời lên án hiệu quả những biểu hiện, quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật. GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng LLPBVHNT Trung ương, khi kết luận kỳ họp cũng nhấn mạnh: Dù mới chỉ trải qua chưa đầy 2 nhiệm kỳ, thời gian hoạt động chưa nhiều, nhưng Hội đồng đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, các hội thảo khoa học do Hội đồng khởi xướng, thu hút được sự chú ý và tham gia nhiệt tình của đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, cùng các cơ quan truyền thông trên cả nước. Trong thời gian tới, Hội đồng tiếp tục phát huy tốt vai trò đầu mối, tập hợp tâm huyết của trí thức, văn nghệ sỹ, các thành phần sáng tạo văn học, nghệ thuật toàn xã hội, để thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho Đảng trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 12, chiều 24/3, Hội đồng LLPBVHNT Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để tìm hiểu việc thực hiện các Đề án liên quan đến chế độ, chính sách đối với hoạt động văn học, nghệ thuật theo tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới". Đại diện Bộ VH-TT&DL đã báo cáo kết quả bước đầu của việc triển khai xây dựng, hoàn thiện các Đề án. "Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2011-2015" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua Quyết định số: 369/QĐ-TTg ngày 14/3/2011. Theo các Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải và NSND Lê Tiến Thọ, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với đội ngũ văn nghệ sỹ và hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật, báo chí được cụ thể hóa bằng các Quyết định như trên, đã góp phần động viên, khích lệ và giúp đỡ rất hiệu quả công việc của một lực lượng lao động đặc biệt trong xã hội, nhằm bồi đắp, xây dựng nên những tác phẩm văn học nghệ thuật mang tầm tư tưởng và có giá trị nhân văn sâu sắc