Đó là phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Ngoại giao và Liên hiệp Các hội KH-KT Việt Nam bàn công tác phối hợp nhằm phát huy vai trò và những đóng góp của đội ngũ trí thức vào sự nghiệp xây dựng đất nước, chiều 12-2.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến cho hay để phát huy vai trò của trí thức trong hoạt động KH&CN phục vụ xây dựng và phát triển đất nước, Bộ KH&CN đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách mang tính đột phá. Các chính sách đều tập trung tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ, tăng cường hiệu quả liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, qua đó hình thành và phát triển đội ngũ doanh nghiệp KH&CN để đáp ứng yêu cầu đặt hàng từ doanh nghiệp và thị trường. Trên cơ sở hệ thống chính sách pháp luật hiện hành, Bộ đã kiến nghị các giải pháp cụ thể như: Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN; trọng dụng đối với các nhà khoa học đầu ngành…

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong tháng 3-2014, Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Bộ KH&CN và Liên hiệp Các hội KH-KT Việt Nam để phát huy tối đa vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam.

CX