(VOV) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hậu Giang với lợi thế là trung tâm sản xuất lúa gạo của đất nước, cần đi đầu phát triển hệ thống kho trữ gắn với tổ chức thu mua lúa gạo công khai ngay từ đầu vụ thu hoạch nhằm đảm bảo lợi ích cho người trồng lúa.

Chiều 28/11 tại thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 và những định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Hậu Giang trong những năm tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Hậu Giang với lợi thế là trung tâm sản xuất lúa gạo của đất nước cần đi đầu phát triển hệ thống kho trữ gắn với tổ chức thu mua lúa gạo công khai ngay từ đầu vụ thu hoạch nhằm đảm bảo lợi ích cho người trồng lúa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang trong 4 năm qua đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thúc đẩy mạnh sản xuất, nông nghiệp và đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tập trung xây dựng mạng lưới giao thông, nhất là ở vùng nông thôn, nâng thu nhập bình quân đầu người hơn 760 USD/năm… Trong 4 năm qua, Hậu Giang tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 12%/năm. Riêng năm 2009 Hậu Giang đạt tăng trưởng kinh tế 12,6%, vượt kế hoạch đề ra. Đây là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Thủ tướng cũng nêu rõ: Nhìn tổng thể Hậu Giang vẫn còn là tỉnh nghèo trong số các tỉnh khó khăn nhất cả nước, rõ nhất là tỷ lệ hộ nghèo còn tới 12,6%, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội còn thấp kém, đặc biệt là về giao thông. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hậu Giang ngay từ đầu năm 2010 huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư tập trung cho phát triển hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục, gắn với đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, trong đó đặc biệt chú ý phát triển lĩnh vực giao thông và giáo dục đào tạo. Đây là hai lĩnh vực quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của địa phương. Thủ tướng cũng đã phân tích và làm rõ quy trình thu mua lúa gạo đảm bảo có lợi nhất cho người trồng lúa từ khâu nhà nước đầu tư kho trữ, sân phơi đến tổ chức thu mua lúa gạo công khai hợp lý với sự hợp tác giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Với lợi thế là trung tâm sản xuất lúa gạo của cả nước, Thủ tướng đề nghị tỉnh Hậu Giang đi đầu làm điểm phát triển hệ thống kho trữ gắn với tổ chức thu mua lúa gạo công khai ngay từ đầu vụ thu hoạch nhằm đảm bảo lợi ích cho người trồng lúa… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Trung ương sẽ tạo điều kiện hỗ trợ Hậu Giang thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành đã cho ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Hậu Giang liên quan chủ yếu đến phát triển mạng lưới giao thông. Tối nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang./. Thành Chung