Ngày 1/12, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 05 của Ban Thường vụ Thị ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm từ nay đến năm 2020.

Phat huy gia tri di tich lang co Duong Lam - Anh 1

Làng cổ Đường Lâm.

Ông Nguyễn Quang Sơn – Bí thư Thị ủy Sơn Tây đề nghị các ngành thị xã, cấp ủy, chính quyền xã Đường Lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chung tay thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích Làng cổ. Đồng thời giao UBND thị xã tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo lộ trình, kế hoạch đã được phê duyệt…