Qua 31 cuộc thanh tra kết thúc trong tháng 10.2008, toàn ngành thanh tra TP.HCM phát hiện sai phạm kinh tế hơn 1.000 tỉ đồng, nhưng đến nay mới chỉ thu hồi được 88 triệu đồng.. Cơn khủng hoảng sữa nhiễm melamine xuất phát từ Trung Quốc đã lan ra phạm vi toàn cầu. Hàng loạt quốc gia đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đối phó.