Không chỉ chứa kim loại 16 Psyche còn gây chú ý với dấu hiệu của nước tồn tại trên bề mặt tiểu hành tinh này.

Phat hien nuoc ton tai tren tieu hanh tinh kim loai 16 Psyche - Anh 1

16 Psyche từ trước tới nay nổi tiếng là tiểu hành tinh chứa nhiều kim loại trên bề mặt do tàu vũ trụ Psyche phát hiện được.

Phat hien nuoc ton tai tren tieu hanh tinh kim loai 16 Psyche - Anh 2

Ước tính tiểu hành tinh này có đường kính khoảng 300 km, trên bề mặt chứa rất nhiều hợp chất niken-sắt.

Phat hien nuoc ton tai tren tieu hanh tinh kim loai 16 Psyche - Anh 3

Mới đây, Vishnu Reddy, một trợ lý giáo sư tại Phòng thí nghiệm Mặt trăng và Hành tinh của Arizona cho biết, không chỉ có kim loạị mà bề mặt 16 Psyche còn chứa cả nước, hoặc hợp chất hydroxyl (một nguyên tử hydro liên kết với một nguyên tử oxy).

Phat hien nuoc ton tai tren tieu hanh tinh kim loai 16 Psyche - Anh 4

Đây là một phát hiện gây chú ý vì trước đó, những nguyên cứu về 16 Psyche cho biết những kim loại trên bề mặt thiên thể này được hình thành và tồn tại ở dạng khô ráo, không hề có sự xuất hiện của nước.

Phat hien nuoc ton tai tren tieu hanh tinh kim loai 16 Psyche - Anh 5

Ngoài ra, không loại trừ khả năng nước tồn tại trên tiều hành tinh kim loại này có thể đến từ việc bay hơi các chất như cacbon, hydro và oxi trên các tiều hành tinh lân cận phát tán và tụ lại trên bề mặt hành tinh này tạo ra nước.

Phat hien nuoc ton tai tren tieu hanh tinh kim loai 16 Psyche - Anh 6

Nghiên cứu này vừa được công bố tại Hiệp hội Thiên văn Châu Âu.