Một xác chết được phát hiện dưới chân cầu Bến Thủy trong tư thế nằm ngửa, không còn quần áo, cơ thể đã trương phình và có nhiều vết cắt trên cơ thể.