Các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm nghiên cứu Ung thư Jonsson của Trường Đại học California (Mỹ) phát hiện ra rằng các tế bào ung thư, giống như các loại hoa quả đã chín nẫu, có tính chất mềm hơn các tế bào khỏe mạnh.