Các nhà khoa học Agentina hôm 16.2 đã công bố các phát hiện về hóa thạch của loài khủng long ăn tạp, có tên khoa học là Panphagia protos. Đây là lần đầu tiên giới cổ sinh vật học có được những bằng chứng về loài khủng long này. Hóa thạch có niên đại 228 triệu năm được tìm thấy năm 2006 ở rừng Ischugualasto, tây bắc Argentina, và là “mắt xích” tiến hóa còn thiếu giữa khủng long ăn thịt đi bằng hai chân và khủng long ăn cỏ đi bằng bốn chân, những loài sinh vật này từng sống trong các kỷ Jura và kỷ Phấn trắng, thuộc đại Trung sinh.