Theo Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, thời gian gần đây, xuất hiện việc lạm dụng hóa chất công nghiệp mới để đưa vào thức ăn chăn nuôi có tên Systeamine, xuất xứ từ Thái Lan và Trung Quốc. Chất này có tác dụng làm vật nuôi tăng trưởng nhanh tương tự như Salbutamol và cũng bị cấm sản xuất, sử dụng, buôn bán.