Một quả bom phá dài 160 cm, nặng hơn 200 kg còn sót lại từ chiến tranh đã được phát hiện trong lúc đào hố trồng cao su tại tỉnh Phú Yên.