Chiều 28.5, Thanh tra Chính phủ đã họp báo thông báo kết quả hoạt động thanh tra trong tháng 5.2008. Theo báo cáo tại cuộc họp báo thì sau khi kết thúc việc thanh tra ngành hải quan, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện gần 400 mẫu tờ khai hải quan là giả.