Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao (VHTT) TP Hải Phòng đã tiếp nhận 12 đơn. Các đơn đều được giải quyết theo trình tự pháp luật đúng quy định không để đơn thư tồn đọng.

Phat hien 15 don vi sai pham, xu phat 195 trieu dong - Anh 1

Thanh tra Sở VHTT kết hợp với PA83, Công an TP kiểm tra tại cơ sở. Ảnh: Kim Thành

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP, Giám đốc Sở VHTT, Thanh tra Sở đã tiến hành 2 cuộc thanh tra hành chính tại Trung tâm Văn hóa TP và Trung tâm Khai thác các công trình thể thao; kiểm tra chuyên ngành tại 463 tổ chức, cá nhân kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, biểu diễn nghệ thuật... Qua đó, phát hiện 15 đơn vị, sai phạm xử phạt 195 triệu đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước; tịch thu, tiêu hủy 2.685 băng đĩa không có tem nhãn, khiêu dâm, đồ trụy và 215 ấn phẩm có tính chất mê tín dị đoan; buộc tháo dỡ, chỉnh sửa lại kích cỡ biển hiệu, quảng cáo của 12 cá nhân hoạt động quảng cáo không đúng quy định theo Luật Quảng cáo.

Thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo để phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời, Thanh tra Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Phòng PA 83 Công an TP kiểm tra và vận động các cá nhân, tổ chức kinh doanh, không buôn bán, vận chuyển các loại pháo và sử dụng đèn lồng có xuất xứ nước ngoài, nhắc nhở chủ các karaoke, các cửa hàng kinh doanh băng đĩa phải chấp hành đúng các quy định của luật về cửa phòng hát, nghĩa vụ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán.

Đối với việc quản lý tổ chức lễ hội, di tích và cơ sở tín ngưỡng, Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng Nghiệp vụ văn hóa, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình và PA83, Công an TP tăng cường kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại các quận, huyện trên địa bàn. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời các cơ sở vi phạm và yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ, công tác quản lý Nhà nước về lễ hội, di tích ở các cơ sở tín ngưỡng ngày càng được nâng cao, được nhân dân tham gia, hưởng ứng, phát huy, truyền thống, văn hóa dân tộc.

Kim Thành