Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh đã công bố về việc phát hiện 12 loài cá nước ngọt mới tại Việt Nam. Đây là những loài được phát hiện trong các cuộc điều tra tại Phú Quốc từ cuối năm 2008 đến nay.

- Ông Bùi Hữu Mạnh, cán bộ bảo tồn Tổ chức WAR, cho biết: “Việc phát hiện các loài cá nước ngọt mới này ở Việt Nam cho thấy khả năng vẫn còn rất nhiều loài cá nước ngọt không có giá trị kinh tế khác chưa được phát hiện”. Cá heo râu đuôi chẻ (Lepidocephalichthys furcatus). Ảnh: hữu minh - TTXVN Theo ông Mạnh, một số loài được các nhà nghiên cứu nước ngoài phỏng đoán có tại Việt Nam do chúng được ghi nhận ở các khu vực lân cận như Lào, Campuchia và Thái Lan, nay đã được xác nhận như Trigonostigma espei. Một số loài trước đây chỉ ghi nhận được tại khu vực Inđônêxia, Malaixia như Barbucca cf. diabolica. Với những loài được định danh tạm thời, có thể có loài mới cho khoa học. Vì vậy, công tác định danh hiện tại chỉ mới ở giai đoạn ban đầu. Các phát hiện bổ sung hoặc thay đổi có thể được công bố trong tương lai. 12 loại cá nước ngọt mới phát hiện tại Việt Nam gồm: Cá chạch suối đuôi gai (Barbucca cf. diabolica); cá heo gai mắt myers (Pangio myersi); cá heo râu đuôi chẻ (Lepidocephalichthys furcatus); cá lăng suối nâu (Amblyceps cf. foratum); cá lia thia ấp miệng (Betta prima); cá lòng tong chỉ vàng (Rasbora pauciperforata) - Redstripe rasbora; cá lòng tong tam giác (Trigonostigma espei) - Lambchop rasbora; cá rô dẹp đuôi hoa (Belontia hasselti) - Malay combtail; cá sặc vện đục (Nandus cf. nebulosus) - Bornean leaffish; cá sọc dưa tím (Danio pulcher) - Pearl Danio; cá trèn lá đầu to (Kryptopterus macrocephalus) - Striped glass catfish; cá trèn schneider (Silurichthys schneideri). Hoàng Anh Tuấn