Chiều 23/6, Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC) phối hợp với Bộ Công an và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát hành tài liệu tập huấn truyền thông phòng ngừa ma túy.