Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2008 với tổng mệnh giá là 6.500 tỷ đồng.