Bộ Công Thương phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu tượng (logo) Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” từ tháng 10 đến tháng 12/2016.

Phat dong thi sang tac logo 'Nguoi Viet Nam uu tien dung hang Viet Nam' - Anh 1

Việc lựa chọn một biểu tượng cho Cuộc vận động là hoạt động có ý nghĩa, tạo ra những giá trị truyền thông góp phần xây dựng bộ nhận diện hình ảnh xuyên suốt chặng đường tuyên truyền cho Cuộc vận động cũng như các chương trình gắn với Cuộc vận động; nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá trên các phương tiện truyền thông và đưa Cuộc vận động đến với đông đảo người dân.

Biểu tượng được chọn phải thể hiện được vị trí, vai trò của Cuộc vận động trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay; đảm bảo tính thẩm mỹ; thể hiện quyền lực mạnh mẽ và ý nghĩa chính trị, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; thể hiện được tính đặc thù về danh tiếng, hình ảnh cuộc vận động nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam...

Các hoạt động chính diễn ra trong thời gian tổ chức cuộc thi gồm: phát động cuộc thi trên phạm vi toàn quốc, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc thi cũng như quy trình và quá trình chấm giải; lễ trao giải Cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng ; 4 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 8/11/2016 đến hết ngày 8/12/2016 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố trao giải: Dự kiến vào ngày 28/12/2016 tại Hà Nội.

Thể lệ tham gia cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử: www:vinanet.vn; https://www:facebook.com/truyenthong.phong.5 hoặc trang thông tin điện tử của Hội Mỹ Thuật Việt Nam: www:vietnamfineart.com.vn.

Hoàng Dương