Nhằm tuyên truyền và động viên cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động Cuộc thi ‘‘Tìm hiểu về Hội Nông dân Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành”.

Đại hội V Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2008-2013) Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 80 năm qua; đồng thời, nâng cao niềm tự hào, động viên cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Cuộc thi cũng là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân hiến kế, hiến công nhằm xây dựng Hội và phong trào nông dân đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế. Đối tượng dự thi là cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Nội dung cuộc thi chủ yếu về các chặng đường lịch sử và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, những kỷ niệm sâu sắc, những ý kiến hay về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Bộ câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên báo Nông thôn ngày nay, tạp chí Nông thôn mới, bản tin Khoa học với Nhà nông, trang web của Hội tại địa chỉ http://wwww.hoinongdan.org.vn Mỗi người gửi một bài dự thi về Hội Nông dân cơ sở nơi đang sinh hoạt hoặc cư trú. Bài dự thi được sơ tuyển qua các vòng cơ sở và được các tỉnh, thành Hội lựa chọn gửi lên Trung ương Hội. Cuộc thi kết thúc và trao giải vào trước ngày kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2010). Ban Tổ chức sẽ trao 6 giải tập thể, 18 giải cá nhân và 10 giải chuyên đề dành cho các bài dự thi có ý tưởng hay nhất, bài viết hay nhất, tập thể tham gia đạt chất lượng tốt nhất./.