(NLĐ) - Chiến dịch tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) để phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã được Bộ Y tế phát động ngày 18-11, tại Hà Tây.