Ngày 19-6, tại bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động cấp toàn quốc chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia "làm sạch biển"