Người tu hành nếu chưa có đủ 7 đức tính sau thì phải năng rèn giũa, có như vậy mới có thể đắc đạo và hoan hỷ.

Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không?

Có những người tu chỉ thích đến chùa làm công quả, hoặc thích tạo chùa to, tượng lớn. Có người thích nhiều chùa, đông đệ tử. Có người thích học lấy nhiều bằng cấp thế gian. Có người thích nổi tiếng, v.v… Những cái đó có phải là tu không?

Phat chi 7 duc tinh can co de duoc huong phuc bao ca doi - Anh 1

Ảnh minh họa

Sau đây là những tiêu chuẩn tối thiểu và căn bản để nhận xét một người tu đúng hay không ?

Còn ham thích tài sản, danh lợi và sắc dục hay không?

Còn dễ nổi sân hay không? Khi gặp chuyện trái ý thì giận dữ, bực tức.

Còn kiêu căng ngã mạn hay không? Thích khoe khoang, điều khiển kẻ khác. Thích được khen ngợi, tâng bốc.

Còn chấp vào thầy tôi hay pháp môn của tôi là hay hơn hết? Tâm tư hẹp hòi, ưa chia rẽ, bè phái.

Nếu còn 4 điều trên thì dù đã tu 30, 40 năm, ngồi thiền nhập định 6, 7 tháng, tu đủ loại pháp môn Thiền, Tịnh, Mật, tụng làu làu đủ loại kinh chú, có hàng ngàn đệ tử, viết hàng trăm cuốn sách, người này vẫn chưa tu đúng theo đạo Phật.

Dưới đây là 7 đức hạnh của người tu hành cần có để có thể đắc đạo và hoan hỷ

1. “Thích giản dị, không thích sống rờm rà, cầu kỳ”. Đó là một lối sống đơn giản, không hao tốn tiền bạc, không rờm rà, ít muốn biết đủ.

2. “Ưa thích yên lặng, không thích nói nhiều”. Đó là một lối sống trầm lặng, sống độc cư, sống một mình.

3. “Ít ngủ nghỉ, không ham ngủ”. Đó là lối sống của người thông minh, sáng suốt, minh mẫn, tĩnh giác.

4. “Không kết bè, kết bạn, không nói những điều vô ích”. Đó là lối sống độc cư phòng hộ sáu căn, lối sống của những bậc chân tu, của những người thoát tục, xuất thế gian.

5. “Không tự khoe khoang trong khi mình thiếu đức”. Đó là lối sống khiêm tốn của những bậc Hiền Thánh,

6. “Không kết bạn với những người xấu ác”.

7. “Thích ở một mình nơi rừng núi thanh vắng.

Đây là bảy đức hạnh rất tuyệt vời theo lời răn của Phật, nếu một người thực hiện bảy đức hạnh này thì ngay trong đời đã tìm thấy sự giải thoát hiện tiền không cần phải tu tập pháp nào khác nữa.