VinaCorp - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các Quyết định số 266/QĐ-UBCK, 267/QĐ-UBCK, 268/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Thái Thụy Tuyết Ngân, ông Nguyễn Văn Vinh và bà Đỗ Thị Thanh Thủy vì vi phạm khi giao dịch cổ phiếu MKV.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2010 đến 24/12/2010, ông Nguyễn Văn Vinh đã sử dụng 02 tài khoản của mình và 10 tài khoản đứng tên người khác; Bà Thái Thụy Tuyết Ngân sử dụng 01 tài khoản của mình và 09 tài khoản đứng tên người khác; Bà Đỗ Thị Thanh Thủy sử dụng 01 tài khoản của mình và 01 tài khoản đứng tên người khác để thông đồng, cấu kết với nhau thực hiện mua, bán cổ phiếu của CtyCP Dược thú y Cai Lậy (mã cổ phiếu MKV) với mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu MKV, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán. Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Vinh là 300.000.000 đồng, bà Thái Thụy Tuyết Ngân 300.000.000 đồng và bà Đỗ Thị Thanh Thủy cũng bi phạt 300.000.000 đồng.