Ngày 16-4, UBND 2 huyện Trảng Bom và Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, hai địa phương này đã tống đạt quyết định xử phạt 11 cơ sở chăn nuôi trên địa bàn số tiền 153 triệu đồng vì đã vi phạm quy định về sử dụng chất cấm thuộc nhóm beta-agonist trong chăn nuôi.

Cụ thể tại huyện Trảng Bom, 9 hộ chăn nuôi, trong đó 8 hộ nuôi heo, quy mô trang trại bị phạt 15 triệu đồng/hộ. Tại huyện Thống Nhất cũng có 2 hộ dân bị phạt 15 triệu đồng/hộ.

D.Thành