(Toquoc) – Hôm qua, hàng ngàn người dân Pháp ở thủ đô Paris đã xuống đường biểu tình việc các công nhân giao thông đòi đình công đến ngày thứ sáu.