Lãnh đạo các nước thành viên của Hiệp đinh TPP đã đưa ra những đánh giá về tương lai sau khi Donald Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ ra khỏi hiệp định này.