Tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm (BQPM) máy tính cá nhân (PC) tại Việt Nam trong năm 2007 là 85%, giảm 3% so với năm 2006 nhưng thiệt hại do vi phạm BQPM lại cao gấp đôi năm 2006, tương đương 200 triệu USD.