Hose vừa có ý kiến phản hồi về các thông tin trên các trang tin điện tử về bài báo "Quyền lực ngầm trên sàn chứng khoán".