Kính chào Quý Tòa soạn, vừa qua tôi có theo dõi bài viết “Để có một website hiệu quả…” trên TGVT B5/2009. Là một người hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và lập trình website, tôi cũng muốn chia sẻ một số kinh nghiệm về thiết kế website hiệu quả, đặc biệt là với website dùng công nghệ flash vì loại website này nếu không thực hiện tốt thường gây rối mắt.