(PLO) Sau khi báo điện tử Vietnamnet và báo Pháp luật TP.HCM Online có bài phản ảnh: Người mẹ liệt sỹ và cuộc đời lênh đênh trên thuyền, ngày 24/6/2008, chúng tôi đã nhận được công văn số 404/UBND-TH, ngày 13/6/2008 do ông Nguyễn Hồng Sơn Chánh Văn phòng huyện Nam Đàn ký thay chủ tịch, PLO xin trích đăng nội dung sau: