(Toquoc)- Vừa qua, Báo điện tử Tổ Quốc có đăng bài “Tới tấp khiếu nại về những điều khó hiểu” đề cập đến một số vấn đề còn “chưa rõ”, liên quan đến hoạt động của VMS Mobifone. Nội dung bài báo đã tạo ra những phản ứng khác nhau trong dư luận, tuy nhiên đa số vẫn coi đây là một bài học cần rút kinh nghiệm không chỉ với VMS Mobifone mà với tất cả các doanh nghiệp trong quá trình phát triển.