ICTnews -Đó là mục tiêu nhiệm vụ cơ bản nhất trong thời gian tới mà lãnh đạo trường Trung học BCTV & CNTT 1 đã tuyên bố tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường vào sáng ngày 1/10.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong 50 năm qua, do nhà trường đã thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung chương trình đào tạo nên đã soạn, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thành được 2.073 đề cương, 415 giáo trình theo phương pháp truyền thống, phương pháp MES, phương pháp DACUM; hơn 10 ngàn bộ câu hỏi, đề thi viết, đề thi trắc nghiệm điện tử. Còn về đội ngũ cán bộ, tính đến nay, 100% giáo viên nhà trường có trình độ đại học trở lên, trong đó 31,3 % có trình độ thạc sỹ trở lên. Bên cạnh đó, nhà trường còn có 8 đồng chí đạt giáo viên giỏi toàn quốc, 10 giáo viên giỏi cấp ngành, 35 giáo viên giỏi cấp tỉnh và 80% giáo viên giỏi cấp trường hàng năm. Về mục tiêu nhiệm vụ của năm học mới 2010-2011, năm học tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển BCVT tới 2015 và định hướng tới nắm 2020, trường Trung học BCVT & CNTT 1 sẽ đẩy mạnh việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và tăng cường hơn nữa công tác tiếp thị, liên kết với các trường Đại học để phấn đấu hoàn thành vượt mức 3-5% chỉ tiêu kế hoạch năm 2010, phấn đấu đến năm 2012 có thể tư cân bằng thu chi. Ngoài ra, trường sẽ bổ sung, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để sang năm 2011 được nâng cấp thành trường Cao đằng TT & TT, năm 2015 thành trường Cao Đẳng TT & TT đa ngành, đa nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao của Ngành, của địa phương và xã hội. Để đáp ứng được các nhiệm vụ trong thời gian tới, nhà trường sẽ phải tăng cường công tác quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ và phấn đầu đến năm 2015 có 50% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ thạc sỹ trở lên. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai đã ghi nhận vai trò và những đóng góp to lớn của nhà trường trong 50 năm qua. Thứ trưởng đã nhấn mạnh vai trò của trường là một trong những cơ sở trực tiếp thực hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Chiến lược tăng tốc đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về CNTT và truyền thông. Do đó, nhà trường cần chú trọng hơn nữa trong việc đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, xây dựng và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ giáo viên được nâng cao trình độ cũng như đời sống vật chất.