(PL&XH) -Dự kiến, hôm nay 12-11, QH sẽ bỏ phiếu và công bố kết quả, đồng thời, nghe trình và thảo luận về việc miễm nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với ông Vũ Đức Đam để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Với 86,55% số đại biểu tán thành, sáng hôm qua, Quốc hội đã thông qua mục tiêu tăng trưởng tổng quát năm 2014 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Đồng thời, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải thiện môi trường kinh doanh. Phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%.

Cũng trong buổi sáng, các ĐB đã nghe Thủ tướng Chính phủ trình và thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số lượng Phó Thủ tướng. Dự kiến, hôm nay 12-11, QH sẽ bỏ phiếu và công bố kết quả, đồng thời, nghe trình và thảo luận về việc miễm nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với ông Vũ Đức Đam để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

QH thông qua Nghị quyết về kết hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014. Ảnh: TL

Buổi chiều cùng ngày, các ĐB đã thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Xây dựng và Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). ĐB Nguyễn Minh Quang (Hà Nội) cho rằng, dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) còn một số điều qui định chung chung, ví dụ việc điều chỉnh dự án đầu tư là cần thiết, nhưng tại Điều 64 chưa nói rõ những trường hợp nào được điều chỉnh nhưng không được tăng mức đầu tư, trường hợp nào được điều chỉnh cả hai? Hay nói về công trình qui mô cấp 1, cấp đặc biệt, cũng chưa rõ ràng tiêu chí, dẫn đến khó khăn khi áp dụng, rủi ro cho chủ đầu tư. Hay qui định về hồ sơ cấp phép xây dựng, dự thảo luật nêu hồ sơ còn có “các tài liệu khác có liên quan”, vậy “tài liệu khác” là những tài liệu gì, nếu không nêu cụ thể sẽ dẫn đến tùy tiện khi áp dụng. ĐB Quang cũng đề nghị bổ sung qui định thực hiện cơ chế một cửa liên thông với các đơn vị liên quan như tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi xin cấp phép xây dựng.

Đồng tình, ĐB Phạm Huy Hùng (Hà Nội) cho rằng qui định về việc cấp giấy phép xây dựng theo khoản 3 Điều 79 là không khả thi, gây khó khăn cho tổ chức xin cấp phép vì lúc xin phép chưa thể chọn nhà thầu thi công. Hay tại Điều 81 nói về bản vẽ thiết kế cần có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan cũng cần qui định cụ thể, để tránh từ những qui định mở, chung chung của luật, dẫn đến khi hướng dẫn thực hiện không nhất quán.
Góp ý về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường, nhiều ĐB cho rằng, về cơ bản đã bảo đảm tính khả thi, nhưng cần được nêu cụ thể hơn nữa, để có thể áp dụng trực tiếp luật và hạn chế việc phải chờ văn bản hướng dẫn mới thi hành được. Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm cá nhân trong việc bảo vệ môi trường để hình thành văn hóa bảo vệ môi trường. Riêng với các dự án, các cơ sở sản xuất phát hiện xâm phạm bảo vệ môi trường, phải rút giấy phép ngay lập tức.

Góp ý về việc xử lý chất thải của hệ thống y tế, ĐB Nguyễn Phạm Ý Nhi (Hà Nội) cho rằng “Hiện, theo tổng kết thi hành Luật Bảo vệ môi trường thì chỉ 54,4% số các bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đủ tiêu chuẩn. Điểm yếu nhất là thiếu kinh phí, thế nhưng luật mới cũng không có qui định nào về nguồn lực tài chính để bảo vệ môi trường. Nếu chỉ qui định như dự thảo thì không giải quyết được bất cập trên thực tế”.

Đồng thời với đề nghị rút giấy phép ngay với các công trình xây dựng không phép, sai phép, ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) cho rằng, phải xử lý đến cùng trách nhiệm của cán bộ để xảy ra sai phạm. Về Luật Bảo vệ môi tường, ĐB An đề nghị cấm tuyệt đối việc nhập thiết bị, nguyên liệu lạc hậu gây ô nhiễm môi trường.

Theo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, từ năm 2010 đến nay, trên toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 25.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, trong đó khởi tố trên 350 vụ, gần 400 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính gần 200 tỷ đồng.

Phương Thảo