ĐHCĐ Cty TNHH  Du lịch CĐ Hà Nội nhiệm kỳ 2007-2010 ngày 17.11 đã đánh giá: Hoạt động CĐ Cty đã góp phần đưa doanh thu của Cty trong 3 năm qua tăng từ 12 tỉ đồng đến trên 15 tỉ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV đạt trên 2 triệu đồng/tháng/người.