SGTT.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quyết định về phân công các Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương khóa XI, gồm:

1.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 2.Ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư 3. Ông Lê Hồng Anh, phụ trách công tác nội chính 4. Ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương 5. Ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 6. Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã bầu 4 người vào Ban Bí thư, gồm : 1. Ông Ngô Xuân Lịch 2. Ông Trương Hòa Bình 3. Bà Hà Thị Khiết 4. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI gồm 10 người. *Ngày 9.2, thông tin từ Văn phòng Thành ủy Cần Thơ cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ vừa họp công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ nay thôi giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, để chuyển công tác về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng thời công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trần Thanh Mẫn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nay giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ.