(NLĐO)- Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định phân công 6 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương khóa XI, bao gồm:

- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư - Đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư - Đồng chí Lê Hồng Anh, phụ trách công tác nội chính - Đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Đồng chí Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trước đó, theo TTXVN, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã bầu 4 đồng chí vào Ban Bí thư, gồm: - Đồng chí Ngô Xuân Lịch - Đồng chí Trương Hòa Bình - Đồng chí Hà Thị Khiết - Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI gồm 10 đồng chí.