(SGGP). – UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương phân bổ 164 căn hộ chung cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, để bố trí tái định cư (TĐC) cho các hộ dân thuộc trong dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, quận Bình Tân. Ngoài ra, TP cũng cho phép UBND quận Bình Tân mua 120 căn hộ chung cư Nhất Lan của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh, để bố trí cho các hộ dân thuộc dự án trên.

TP yêu cầu UBND quận Bình Tân khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC sử dụng 74/164 căn hộ chung cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, đã phân bổ để bố trí cho 74 hộ dân lấn chiếm kênh rạch; 210 căn hộ (gồm 90 căn hộ chung cư Vĩnh Lộc B và 120 căn hộ chung cư Nhất Lan) bố trí TĐC cho những hộ dân còn lại của dự án. N.NG.