Fnar - là tên viết tắt lúc ban đầu của “Mặt trận quốc gia chống radar”. Tổ chức bí hiểm này nhận trách nhiệm các vụ dùng thuốc nổ phá hủy nhiều trạm radar trên các xa lộ, hình thức phạm tội khiến cảnh sát Pháp đau đầu thời gian gần đây.