Chữ viết của người Hàn Quốc có rất nhiều hình tròn và oval; thêm dấu mũ (mái nhà) vào bất kỳ chữ Trung Quốc nào bạn sẽ có một ngôi chùa...

Phan biet chu viet cac quoc gia chau A chi trong mot phut - Anh 1

Chữ viết của người Hàn Quốc.

Phan biet chu viet cac quoc gia chau A chi trong mot phut - Anh 2

Chữ viết của người Trung Quốc.

Phan biet chu viet cac quoc gia chau A chi trong mot phut - Anh 3

Chữ viết của người Nhật Bản.

Phan biet chu viet cac quoc gia chau A chi trong mot phut - Anh 4

Chữ viết Hindi - ngôn ngữ chính của người Ấn Độ.

Phan biet chu viet cac quoc gia chau A chi trong mot phut - Anh 5

Chữ viết trong ngôn ngữ Urdu (sử dụng tại Pakistan, Ấn Độ) và Ả Rập (sử dụng tại Ai Cập, Ả Rập Saudi...).

Phan biet chu viet cac quoc gia chau A chi trong mot phut - Anh 6

Chữ viết trong ngôn ngữ Tamil, sử dụng tại Ấn Độ, Sri Lanka...

Phan biet chu viet cac quoc gia chau A chi trong mot phut - Anh 7

Cách người Thái Lan viết chữ.

Phan biet chu viet cac quoc gia chau A chi trong mot phut - Anh 8

Chữ viết trong ngôn ngữ Bengal, sử dụng tại Bangladesh, Ấn Độ.

Theo Vnexpress