Bằng giọng giả nữ, thí sinh Phạm Trần Phương khiến nhiều người nghe phải nổi da gà.

Hàn Triệt