Dù biết B. còn ít tuổi (học lớp 9) nhưng Hiền - một sinh viên đại học - vẫn đưa B. đến các nhà nghỉ và quan hệ 5 lần.