"Phạm Băng Băng đẹp" - Điều này hẳn ai cũng biết! "Phạm Băng Băng giản dị" - Điều này thì chưa hẳn người nào cũng hay! Vậy Phạm Băng Băng là người như thế nào?! Thôi thì cứ nghe cô ấy nói đi!Xem chi tiết...