Cựu Thủ tướng Anh, phái viên của Bộ Tứ về Trung Đông Tony Blair hôm nay (19/11) đã công bố một loạt dự án kinh tế mới nhằm tạo việc làm cho hàng chục nghìn người Palestine